2017-06-15

DR LIVING DEAD - Metalfest Open Air 2017, Pilsen - Lochotín Amfiteátr, Czech Republic.


EXODUS - Metalfest Open Air 2017, Pilsen - Lochotín Amfiteátr, Czech Republic.SERIOUS BLACK - Metalfest Open Air 2017, Pilsen - Lochotín Amfiteátr, Czech Republic.AMARANTHE - Metalfest Open Air 2017, Pilsen - Lochotín Amfiteátr, Czech Republic.THE UNITY - Metalfest Open Air 2017, Pilsen - Lochotín Amfiteátr, Czech Republic.GOTTHARD - Metalfest Open Air 2017, Pilsen - Lochotín Amfiteátr, Czech Republic.


DOUBLE CRUSH SYNDROME - Metalfest Open Air 2017, Pilsen - Lochotín Amfiteátr, Czech Republic.